Ruch Drogowy – Rozdział IV – Ruch Zwierząt

Rozdział 4Ruch zwierzątArt. 35. 1. Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwie-rząt. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i pędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza – po jezdni. Do jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. … Czytaj dalej

Ruch Drogowy – Rozdział III – Ruch Pojazdów

Rozdział 3Ruch pojazdówOddział 1Zasady ogólneArt. 16. 1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze. Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas … Czytaj dalej

Ruch Drogowy – Rozdział II – Ruch Pieszych

Rozdział 2 Ruch pieszychArt. 11. 1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.Dziennik Ustaw – … Czytaj dalej

Ruch Drogowy – Rozdział I – Zasady Ogólne

Rozdział 1Zasady ogólneArt. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy usta-wa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpie-czeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek pub-liczny oraz narazić kogokolwiek na … Czytaj dalej

Dział I – Przepisy Ogólne

DZIAŁ IPrzepisy ogólneArt. 1. 1. Ustawa określa:1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.1) Niniejsza ustawa … Czytaj dalej