Dział I – Przepisy Ogólne

DZIAŁ IPrzepisy ogólneArt. 1. 1. Ustawa określa:1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.1) Niniejsza ustawa … Czytaj dalej